Poros No. 1 – Tvivel, fåglar, längtan

Konsten att läsa med penna

Konsten att läsa med penna

Mortimer J. Adler (1902–2001) var en amerikansk filosof och pedagog, huvudsakligen verksam vid universitetet i Chicago och en av förgrundsgestalterna inom liberal education. Essän publicerades första gången 6 juni 1940 i The Saturday Review.

Upplysningen bör försvaras – men hur?

Upplysningen bör försvaras – men hur?

Världen styrs av idéer, skrev ekonomen John Maynard Keynes, särskilt idéer som genomsyrar tänkandet över lång tid till dess vi efter några årtionden följer dem utan att vi reflekterar över det eller ens är medvetna om det.

Förnuftets följeslagare

Förnuftets följeslagare

Min världssyn är för olik broder Ingmars, hans för olik min. Men vi är båda förnuftiga nog att förstå att det inte finns någon gyllene medelväg mellan våra respektive positioner. Vi måste kunna samexistera och båda ha rätt att leva våra liv enligt vad vi tycker är förnuftigt.

Sagan om gudarnas folk

Sagan om gudarnas folk

Det var en gång ett folk som hatade naturen. Egentligen var de rädda, men de hade varit rädda så länge att rädslan liksom kommit att bli alldeles stilla och genomskinlig genom sin ständiga närvaro. Och nu var de arga, så som de själva uppfattade det.

Den siste kentauren

Den siste kentauren

Kentauren har två alternativ: (A) Om han väljer att bestiga en häst kan han få sexuell stimulans. Denna är relativt kortvarig. (B) Om han väljer att söka kontakt med människor (och lyckas med detta) kan han få intellektuell stimulans. Denna kan vara såväl kortvarig som långvarig till sin natur.

Fais ce que voudras

Fais ce que voudras

Så vad är den? Kärleken. Är det att bli överraskad? Som när hon ringer på dörren och står där utanför. Och jag är mållös. När mitt hjärta rusar iväg när hon ler med sitt barnsliga leende. När hon går runt och förstrött fingrar på sakerna i min lägenhet medan hon ställer sarkastiska frågor.

Desperately seeking Susan

Desperately seeking Susan

Själsliga aktiviteter som att vilja och tänka tillskrivs inte längre jaget. Subjektet har bytts ut mot kroppen eller hjärnan. Jag tänker, alltså finns jag. Descartes argument förefaller giltigt; slutsatsen följer ur premissen. Hjärnan tänker, alltså finns jag däremot – det fungerar inte alls.

Steglitsen som symbol

Steglitsen som symbol

Fågeln förebådar upphöjelsen, korsfästelse, den fysiska döden och återuppståndelsen. Om andra konstverk visar Jesus som Guds son så gör Michelangelo något radikalt annorlunda: han visar ett skrämt barn. Han visar människan i Kristus, människan i Gud.

Förord Poros No. 1

Förord Poros No. 1

Kulturtidskrifters uppgift är att främja det kulturella samtalet i vårt språkområde. Frågan är hur de gör det och om det skulle kunna göras på ett annat sätt.

Poros essätidskrift