Idealet är att vara smal, tro inget annat! I fråga om kroppsideal och skönhet – men också i kulturen. I verklig bredd ryms emellertid även det smala och experimentella. Temat för det nya numret av Poros är Spännvidd. Här rör sig tanken mellan ytterligheter. Våra skribenter brottas vildsint med motsatser som kanske går att upplösa, eller förena? Vad finns det för likheter mellan valattacker, tv-underhållning, litterär storhet, svunna stadsmiljöer, överskridande kärlek och skrivandets gränser?

Poros No. 9 bjuder inte bara på tematisk bredd med allt mellan hyllningar till reality-tv och ett utforskande av autistiskt skrivande. Essäerna i detta nummer sätter också motsatser i spel där minnen av en svunnen tid ställs mot vår samtid. Essäerna utforskar de mänskliga bråddjupen i sin längtan efter att förena det förment oförenliga. Men det blänker också av begäret att riva sönder det gamla för att göra plats åt något nytt. Det här är inte ett nummer där skribenterna samlas kring en fråga utan en äng av observationer som blommar. En doft av sommar mitt i vintern. 

*

Konsten att konsumera reality

I Konsten att konsumera Reality skriver Agnes Nycander om den bitvis hårt kritiserade dokusåpagenre som går ut på att para ihop singlar med varandra. Ett exempel på en sådan är Gift vid första ögonkastet, som sommaren 2023 stod i centrum för en medial debatt där cyniska perspektiv på programmet som något exploaterande ställdes mot de som menar att det endast är harmlös underhållning. I kontrast till dessa sällar sig Nycander vare sig till det cyniska eller det urskuldande, antiintellektuella perspektivet.

 

Stig Dagerman i vår tid

Ranelid, är det vår tids Dagerman? Alla har en åsikt om Ranelid, men vem har verkligen läst honom? I vårt förra nummer visade Christopher Paulstam på likheterna mellan Dagermans litterära kraft och metalband som Slipknot och Korn. Men hur går man vidare? 

HUR-VAD-FÅR-MÅSTE JAG SKRIVA

Vad är en essä? Anna Nygren problematiserar gränserna inte bara för vänskapen och kärleken utan även för skrivandet och tänkandet. Hon börjar hos Beauvoirs ungdomsförälskelse som är så mycket mer än en förälskelse och utforskar samtidigt hur språket kan fås att bära tanken på nya sätt. 

Parker

”Du kan inte stiga ner i samma flod två gånger”, påstås den grekiske filosofen Herakleitos ha sagt. Kan du besöka samma park två gånger? Lennart Riddermark utforskar det förflutna när han riktar blicken mot de parker som funnits i hans liv.

Lämna naglarna! Om skrivandet som destruktionsakt

Lämna naglarna! Vad är det för en uppmaning? Med utgångspunkt i förmodade minnen och de ungerska författarna och tänkarna Péter Nádas och László Földényir reflekterar Néa Sedell i denna essä kring minnets roll för identiteten. Frågan är också om skrivandet kan bli till en sorts exorcism av den identitet som minnena byggt? 

 

Späckhuggarna attackerare! Rädslan och kärleken

Varför attackerar valar småbåtar? I sin essä fördjupar sig Alicia Skog i denna fråga med utgångspunkt i den skräckblandade kärlek hon hela livet känt till valar. De tillhör en stor och nästan okänd värld som vi bara seglar på ytan av. Samtidigt delar vi, som Jonna Bornemark skulle säga, horisont. Människan måste lära sig leva på ett sätt som genuint respekterar – eller älskar – andra arter och hela naturen, men hur ska det gå till?

Elisabeths Strid

Varje namn vi känner från historien är bara toppen av ett isberg. Under ytan finns så mycket mer än de få fakta vi har tillgång till. Varför får vissa endast plats i marginalen, i fotnoten eller i mallade former: som ett offer. Varför är gärningsmannen så mycket mer lockande än offret? Nicklas Karlsson vänder i sin essä på perspektivet och tecknar en fyllig bild av en person som oftast skildras som en bifigur.

Poros redaktion

Mathias Alexandersson (f. 1985)
Bor i Malmö. Har en masterexamen i sociologi. Jobbar kommunalt.

Erik Jansson Boström (f. 1985)
Tänkare, sökare, skrivare. Biskops-Arnös författarskola 2009-10. Doktor i teoretisk filosofi. Undervisar i filosofi vid Uppsala Universitet. Verksam vid Södertörns högskola. Bor i Uppsala.

Jonatan Olofsgård (f. 1983)
Arkivarie och skribent med intresse för berättande och idéhistoria.

Bildkälla

Emil Nolde, The Last Supper (1909). Hämtad 2024-02-01 från Wikiart.

Läs fler essäer på liknande teman här:

Poros essätidskrift