Litteratur

En dörr på glänt

En dörr på glänt

Att släppa kontroll- och prestationsbehoven, att avstå försöken att täppa igen springorna – det är ändå ett omöjligt projekt. Det är där ljuset sipprar in. Och det är där tomheten omvandlas till öppenhet.

Dödens bokstäver

Dödens bokstäver

Jag tror nämligen inte att en rädsla för döden enbart kan argumenteras bort. Den måste övervinnas genom att arbeta med sig själv – och genom mening.

Pajimperiet slår tillbaka

Pajimperiet slår tillbaka

Ett problem bara – hattarna, käpparna och framför allt kvarlevorna samlas på hög. Vad kan då en driven näringsidkare göra i denna situation? Hans trevliga granne tvärs över gatan kommer med ett erbjudande om att ingå ett partnerskap som kommer att gå till historien som ett av de blodigaste.

En föraning av evigheten

En föraning av evigheten

Som i en mellanposition. Jag passar inte in i yrkeslivet, inte heller är jag en konstnär som medelst komposition och på heltid kan ta min tillflykt till evighetens gränstrakter. Jag tänkte på dessa två sfärer, verklighet och dröm, som att en avgrund skiljde dem från varandra.

Sara

Sara

När eftermiddagen kommer och solen står lägre på himlen kommer dånet långsamt tillbaka. Ju senare dagen lider desto högre stiger det i mig och det blir svårt att överrösta. Kraften i det hela förvånar mig. Att prata förnuft med sig själv är bara möjligt till en viss gräns.

Konsten att läsa med penna

Konsten att läsa med penna

Mortimer J. Adler (1902–2001) var en amerikansk filosof och pedagog, huvudsakligen verksam vid universitetet i Chicago och en av förgrundsgestalterna inom liberal education. Essän publicerades första gången 6 juni 1940 i The Saturday Review.

Steglitsen som symbol

Steglitsen som symbol

Fågeln förebådar upphöjelsen, korsfästelse, den fysiska döden och återuppståndelsen. Om andra konstverk visar Jesus som Guds son så gör Michelangelo något radikalt annorlunda: han visar ett skrämt barn. Han visar människan i Kristus, människan i Gud.

Poros essätidskrift