Politik

Inkluderande arkiv i en digitaliserad era

Inkluderande arkiv i en digitaliserad era

För fem år sen publicerade Sveriges Radio ett reportage med rubriken ”Rasistiskt arkiv öppet för alla”. Fotona skulle visa samernas rasmässiga underlägsenhet och bilderna var tillgängliga för både allmänheten och forskare.

Vad bör en revolutionär vara?

Vad bör en revolutionär vara?

Hur ska revolutionären förhålla sig till våldsanvändning? Det sägs att revolutionen äter sina barn, men måste det vara så? Paul George Johansson funderar kring revolutionären och dennes relation till våldet.

Det är nu i början av maj

Det är nu i början av maj

En mosaik av sönderslagna fragment. Arbetarklassmänniskor med söndertrasade kroppar. Underordning. Människor som bor i tält på en åker. Lägenheter med eftersatt underhåll. Privata hyresvärdar som profiterar på bostadsbristen.

Poros essätidskrift