Eros fader

När Afrodite föddes festade gudarna, däribland även Poros, Resurs, son till Metis, Påhittighet. När de hade ätit kom Penia, Fattigdom, för att tigga som man kunde förvänta sig när det slogs på stort; hon höll sig vid dörren. Poros blev berusad av nektar (vin fanns ännu inte) och gick ut i Zeus trädgård, där han somnade av sitt rus. Penia drevs av sin fattigdom att skaffa barn med Poros, lade sig hos honom och blev havande med Kärleken. Det är därför som Kärleken har blvit Afrodites följeslagare och tjänare: han avlades under hennes födelsedagsfest, och samtidigt är han av naturen det skönas älskare, eftersom Afrodite är skön.

Diotimas berättelse om Eros födelse, återberättad av Sokrates

(Platon, Gästabudet)

Om oss

I en tid när förfäran och förakt ges företräde framför innehåll, där valet står mellan ömsesidigt hat och substanslös samsyn, där utmanande och säregna tankar drunknar i en strid flod av tjatter och positionering – där vill Poros främja essäistiken, i hela dess mångfald.

Vi tror på essän som en form för att tala både klargörande och engagerat, där man kan kosta på sig att tänka en tanke till sitt slut.

Poros existerar för att synliggöra initierade uppfattningar – en tummelplats som fordrar av både skribenter och läsare den ömsesidiga öppenhet som möjliggör att perspektiv kan brytas mot varandra.

Tidskriften ges ut gratis som pdf och på den här hemsidan.

 

Hur Poros grundades

Året var 2015. Hösten gick mot vinter och flyktingkrisen brann. Känslorna var uppskruvade till max i det offentliga samtalet men den intellektuella nivån var på all time low. Konflikt-linjerna var orubbliga och ingen verkade vilja tala till någon annan än de redan frälsta. Ingen tyckes vilja tänka efter och tala med varandra.

Samtidigt hade Simon just fått en text refuserad från en större kulturtidskrift. Utan motivering, utan konstruktiv feedback. Bara ett ”Tack men nej tack”.

Det var droppen som fick bägaren att rinna över och Simon kontaktade Mathias och Erik för den radikala idén att starta en tidskrift som inte refuserar, ger alla utförlig respons och arbetar för att alla skribenter ska få möjlighet att tänka och skriva så väl som möjligt. En eftertankens oas. Fröet till Poros var satt i jorden. Här ska framtidens svenska skribenter, tänkare och konstnärer mejslas fram.

Sagt om Poros

Ofta har jag utgjutit mig över essäns låga status i Sverige, att vi saknar ett forum för nyskrivna essäer. […] Det har dock på senare år blivit allt mer tydligt att det är idealister som utför det intressanta arbetet. Så också när jag uppmärksammas på Poros, en helt nyinstiftad tidskrift för essäistik […] De tre redaktörerna inleder med varsitt manifest. Det är lovande med dessa ord, som håller sig på rätt sida det storslagna.

– Björn Kohlström, Bernur

Poros tidskrift

Poros essätidskrit

Kontakt

red@porostidskrift.se

Redaktionen

Simon Bergil Westerberg

Simon Bergil Westerberg

GRUNDARE

Fil. kand. i filosofi och skrivpedagog. Tidigare redaktör för Ordkonst. Bor i Lund.
Erik Jansson Boström

Erik Jansson Boström

redaktör

Tänkare, sökare, skrivare. Biskops-Arnös författarskola 2009-10. Doktor i teoretisk filosofi. Undervisar i filosofi vid Uppsala Universitet. Verksam vid Södertörns högskola. Bor i Uppsala.

Mathias Alexandersson

Mathias Alexandersson

redaktör

Masterexamen i sociologi och förman för Ordkonst 2015–2017. Frilansare. Bor i Malmö.

Jonatan Olofsgård

Jonatan Olofsgård

gästredaktör

Arkivarie och skribent med intresse för berättande och idéhistoria. Bor i Skurup. Jonatan är författare till skräckromanen Sommaren tar slut.

Redaktionella ideal

Inkluderande elitism

Unikt för Poros är att bidrag varken antas eller refuseras rakt av. Alla bidrag som kommer in får respons och alla skribenter uppmuntras att arbeta vidare med sina texter. Om skribenten inte drar sig ur så kommer den med i tidskriften. Bidrag refuseras endast i extremfall. Inga bidrag antas i sin ursprungliga form, annat än i extremfall. Detta är inte en form av kravlöshet. Vi slår vakt om värdet av det redaktionella arbetet och ställer höga krav på de texter vi publicerar.

Konfrontativ dialog

De texter vi önskar publicera är sådana som konfronterar läsaren, men inte genom sina åsikter, utan genom sitt tänkande. Texter som uttrycker sina tankar genom att engagera läsaren, som motiverar varför det som sägs är viktigt. Att texten har ett tydligt läsartilltal ses därför som centralt.

Engagerat medborgarskap

Vi vänder oss till den som är van att tänka och läsa men kanske inte att uttrycka sina tankar i essäistisk form, liksom till den som är van att skriva gestaltande eller poetiskt men kanske inte texter där reflektionen står i centrum. Poros är en tidskrift som uppmuntrar den som inte vågar skriva att skriva – och som därmed tillåter fler kvalificerade röster att höras. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kritisk reflektion snarare än av ideologisk positionering.

Ideologisk minimalism

Drömmen om ideologisk neutralitet är sympatisk men förfelad. Vår ideologiska färg är skarp men genomsynlig. Vi tar ställning för vissa kriterier för vad en text måste uppnå, men lägger oss inte i vilken position våra skribenter intar. Vi ser till hur kvalificerade resonemangen är. Det, och endast det, är vår position.

Poros essätidskrift