Vad vi publicerar

Vi publicerar essäer i bred bemärkelse. Allt ifrån reflektioner om samhället, uppväxtskildringar och dagböcker till analyser av samtiden, film, historia och musik. Krönikor, kåserier, reportage, intervjuer, tankedikter, aforismer, dialoger, filosofiska anmärkningar eller andra dylika blandformer kan mycket väl falla under vår definition av essä och tas gladeligen emot.

Vi tar gärna emot såväl förslag på idéer som färdiga utkast, men tänk på att vår respons blir desto mer ingående om du tänkt igenom vad du vill göra innan.

Vi publicerar inte uppsatser avsedda för ett akademiskt sammanhang och inte heller rent gestaltande texter. Vi tar dock gärna emot texter med skönlitterära inslag där fokus ligger på reflektion och kan ge förslag på hur en akademisk text skulle kunna skrivas om till essä.

 

Att skriva för Poros

Att skriva för Poros kan liknas vid att få intensiv handledning. Varje text tilldelas en huvudredaktör som blir din närmsta läsare och bollplank under hela processen.

Till skillnad från andra tidskrifter så varken refuserar vi eller antar bidrag rakt av – istället arbetar vi vidare med alla skribenter som är villiga att lägga ner det arbete som krävs för att essän ska bli färdig för publicering.

Vi läser och ger respons på allt inskickat material inom våra publiceringsramar.

 

Vad får man för ersättning?

Poros är ett idealistiskt projekt med målet att dra vårt till stacken för att förädla Sveriges framtida skribenter, konstnärer och tänkare. Därmed jobbar vi ideellt och inget arvode utgår till skribenterna. Det man får är vår bästa förmåga att hjälpa dig att utveckla ditt skrivande.

 

Processen

Vi har inga dead lines för våra nummer utan arbetar med alla essäer precis så länge som behövs. Eftersom vi inte har kulturstöd är vi inte nödgade att ge ut fyra nummer per år (eller kryphålet med två dubbelnummer som många tidskrifter med kulturstöd använder sig av). Beroende på skribentens och redaktörens tid brukar processen ta sex till tolv månader. När skribenten skickat in ett utkast gör huvudredaktören en närläsning och kommer med förslag och idéer på utvecklingar till nästa utkast. Detta kan vara allt från detaljkommentarer rörande ordval och stil till djupa filosofiska frågor om innehållet eller skrivandet som sådant. Hur detta ser ut och hur frekvent utbytet av utkast och respons sker varierar från fall till fall.

För att redaktörerna inte ska få för mycket jobb har vi en rekommenderad maxlängd för bidrag på 14 000 tecken vilket motsvarar cirka sex sidor (12 punkter, ett och ett halvt radavstånd), men detta är förhandlingsbart.

Poros tidskrift

Poros essätidskrit

Essäbidrag

red@porostidskrift.se

Poros essätidskrift