Retorik

Inkluderande arkiv i en digitaliserad era

Inkluderande arkiv i en digitaliserad era

För fem år sen publicerade Sveriges Radio ett reportage med rubriken ”Rasistiskt arkiv öppet för alla”. Fotona skulle visa samernas rasmässiga underlägsenhet och bilderna var tillgängliga för både allmänheten och forskare.

Elektronvandringar

Elektronvandringar

Du uppmanas att skriva omtentamen i känsla och rationalitet. Efter du har fyllt i formuläret kan du se vad andra har svarat och andra kan också se dina svar. Vi publicerar inte din mejladress men det namn som du anger blir synligt. Ifall du vill vara anonym, ange i sådana fall inte ditt riktiga namn. Lycka till!

En gränsöverskridande retorik

En gränsöverskridande retorik

Än så länge är det bara vår egen art som har inkluderats i det retoriska samtalet, men låt oss göra ett tankeexperiment: Vad skulle hända om vi inkluderade även det icke-mänskliga?

Konsten att läsa med penna

Konsten att läsa med penna

Mortimer J. Adler (1902–2001) var en amerikansk filosof och pedagog, huvudsakligen verksam vid universitetet i Chicago och en av förgrundsgestalterna inom liberal education. Essän publicerades första gången 6 juni 1940 i The Saturday Review.

Desperately seeking Susan

Desperately seeking Susan

Själsliga aktiviteter som att vilja och tänka tillskrivs inte längre jaget. Subjektet har bytts ut mot kroppen eller hjärnan. Jag tänker, alltså finns jag. Descartes argument förefaller giltigt; slutsatsen följer ur premissen. Hjärnan tänker, alltså finns jag däremot – det fungerar inte alls.

Poros essätidskrift