Själsliga aktiviteter som att vilja och tänka tillskrivs inte längre jaget. Subjektet har bytts ut mot kroppen eller hjärnan. Jag tänker, alltså finns jag. Descartes argument förefaller giltigt; slutsatsen följer ur premissen. Hjärnan tänker, alltså finns jag däremot – det fungerar inte alls.