Poros No. 9 – Spännvidd

Förord Poros No. 9

Förord Poros No. 9

Idealet är att vara smal, tro inget annat! I fråga om kroppsideal och skönhet - men också i kulturen. I verklig bredd ryms emellertid även det smala och experimentella. Temat för det nya numret av Poros är Spännvidd. Här rör sig tanken mellan ytterligheter. Våra...

Elizabeths strid

Elizabeths strid

Hon förtjänar mer än att definieras av denna enda händelse, mer än att ha hela sitt liv överskuggat av den. Elizabeth förtjänar som varje annan människa att bli ihågkommen i sin egen rätt.

Späckhuggarna attackerar! Rädslan och kärleken

Späckhuggarna attackerar!
Rädslan och kärleken

Det var de överflödande horisonterna jag stod inför som tioåring, i det mörka rummet omgiven av valarnas sång. Det var de överflödande horisonterna jag blickade ut mot från båten. Det är de överflödande horisonterna vi måste acceptera och vidga för att älska och lära.

Lämna naglarna! Om skrivandet som destruktionsakt

Lämna naglarna!
Om skrivandet som destruktionsakt

I Illuminerade detaljer vecklar författaren Péter Nádas minnen ut sig över det ungerska 1900-talet. ”Jag minns” bildar en magisk formel, bräcklig och opålitlig, som konstituerar den enda möjligheten att förstå vad det var som hände.

Parker

Parker

Fönstret där jag sitter och skriver vetter mot en park. På vardagar kommer förskoleklasserna iklädda kommunens gula västar. Då har redan hundägarna varit där på och rastat sina hundar. På kvällarna kommer ungdomar på sina mopeder och tar sina första stapplande steg på romantikens bana.

HUR-VAD FÅR-MÅSTE JAG SKRIVA

HUR-VAD FÅR-MÅSTE JAG SKRIVA

Simone de Beauvoirs scen släpper inte taget. Det som fastnar i mig är känslan av skuld. Det förebrående leendet, det att en frihet måste betalas med en död. Det är som om Luxembourgträdgården vänder något, något går inte att komma bort ifrån.

Stig Dagerman i vår tid

Stig Dagerman i vår tid

Jag visste redan första gången jag öppnade Björn Ranelids Mitt namn skall vara Stig Dagerman (1993) att jag kommer att älska honom. När jag höll på att drunkna i Dagermans texter kom Ranelid för att rädda mig; där Dagermans ord är ett hårt regn är Ranelids ett vackert, skimrande av rosor och konvaljer.

Konsten att konsumera Reality

Konsten att konsumera Reality

Det är lätt att tänka att unicitet inte finns att finna i reality-tv, eftersom reality-tv till sin uppbyggnad är just ett fortplantande av stereotyper och välbekanta mönster. Att använda uttrycket ”verkligheten överträffar dikten” i sammanhanget låter naivt. Ändå vill jag påstå just det.

Poros essätidskrift