Poros redaktion

Förord Poros No. 9

Förord Poros No. 9

Idealet är att vara smal, tro inget annat! I fråga om kroppsideal och skönhet - men också i kulturen. I verklig bredd ryms emellertid även det smala och experimentella. Temat för det nya numret av Poros är Spännvidd. Här rör sig tanken mellan ytterligheter. Våra...

Förord Poros No. 8

Förord Poros No. 8

Så var bidragen till Poros No. 8 publicerade. Inom närmaste tiden kommer numret sättas samman som en pdf och vi packar ihop ännu en stor omgång med idogt arbete. Numret har titeln Lek och vrede, vilket vi tycker fångar många av numrets essäer. Leken är inte alltid...

Förord Poros No. 7

Förord Poros No. 7

När kulturjournarlisten Tali da Silva i en artikel från 2021 försvarar valet att ge ett musikerpris till den brottsmisstänkta rapparen Yasin ger hon uttryck för en idag vanligt förekommande syn på relationen mellan konst och verklighet. da Silva vill att man ska...

Förord Poros No. 6

Förord Poros No. 6

Vi står framför dörren till den fullständiga osäkerheten och den som inträder här måste lämna allt hopp om att livet ska bli som vanligt igen. Det är en resa ner i underjorden men kanske blir det en resa genom mörker till ljus?

Förord Poros No. 5

Förord Poros No. 5

Efter drygt tolv månaders arbete är vi redo att släppa nästa nummer av Poros tidskrift. Detta vårt femte nummer har titeln Horror vacui, efter det latinska uttrycket som på svenska kan översättas till skräck för tomrum.

Förord Poros No. 4

Förord Poros No. 4

De senaste decennierna har vi sett kollektiva förgivettagna sanningar om hur världen är beskaffad dö. En spretig flora av ogräs och vilda blommor har tagit dess plats. En ny sorts trädgårdskonst är av nöden. -Kanske är essäistiken det frö ur vilket något nytt och bättre kan växa upp ur den gamla världens gravmull.

Förord Poros No. 3

Förord Poros No. 3

Detta nummer rymmer bidrag som på olika sätt tematiserar det kärleksfyllda och det kritiska. Titeln hänvisar till de gemensamma drag vi funnit i bidragen och ger en hint om vad som intresserar samtidens essäister.

Bidrag sökes

Bidrag sökes

Essäbidrag sökes inom alla ämnesområden – från kultur och vetenskap till politik – för publicering i framtida nummer av Poros tidskrift. Vi läser och ger respons på allt inskickat material.

Förord Poros No. 2

Förord Poros No. 2

Vi är alla hemmahörande någonstans eftersom vi vuxit upp och formats till de vi är idag. Samtidigt kommer vi med tiden behöva söka vårt hem bortom detta ursprung.

Förord Poros No. 1

Förord Poros No. 1

Kulturtidskrifters uppgift är att främja det kulturella samtalet i vårt språkområde. Frågan är hur de gör det och om det skulle kunna göras på ett annat sätt.

Poros essätidskrift