Introduktion

Vid en första anblick kan kärlek och kritik framstå som varandras motsatser. Kritik i vidare bemärkelse kan förstås som en sönderdelande analytik. En prövande granskning av ett begränsat område som åsyftar en mera komplex eller nykter förståelse. I skarp kontrast till denna står idén om kärlekens berusande och sammanförande kraft. Utan förbehåll, omedelbar och villkorslös tycks den, åtminstone i den initiala förälskelsefasen, vara i avsaknad av en kritisk blick.

Essäistiken kan förstås som en kritisk genre. Därmed inte sagt att den bara är sönderdelande; essän är på samma gång ett sätt att möta helheten i det undersökta. Essäistiken tycks i denna mening födas ur de båda storheterna kärlek och kritik.

För att överbrygga det rena begärets oförmåga att se sig själv vänder vi oss till kritiken, som sätter oss i kontakt med upplevelsen av brister och problem. Vi ser då att kärleken, ofta gestaltad som rosenskimrande, bär på fröet till olycka och besvikelse. Kärleken är i någon mening roten till våra problem eftersom det är först när vi älskar något som vi har något att förlora. Kanske kan man därmed säga att kärleken är kritikens moder.

Detta nummer av Poros rymmer bidrag som på olika sätt tematiserar det kärleksfyllda och det kritiska, dess teori och praktik. Titeln på numret hänvisar till de gemensamma drag vi funnit i bidragen. Den ger en hint om vad som intresserar samtidens essäister. Vi hoppas att ni här finner något att hänföras eller uppröras av – något som öppnar för fördjupning, breddning eller en inblick i det som ryms bakom kärlekens och kritikens sammanflätningar.

 

Överblick

I det första bidraget, DREAM GIRL, undersöker Alice Hansen  vad som händer med den som internaliserar den manliga drömmen och myten om flickkvinnan, musan, den ombesjungna – hon som aldrig äger sin egen berättelse.

Retoriken skulle kunna sägas vara det mest missförstådda fältet av mänskligt tänkande. I det andra bidraget, En gränsöverskridande retorik, följer Frida Jonssons visionära utmaning till den moderna retoriken där hon framhäver dess gränsöverskridande och inkluderande potential.

I   det tredje bidraget,  Pajimperiet slår tillbaka, reflekterar Marie Metso över urbana myter som omgärdar Sweeney Todd. Essän utforskar de många berättelsernas ursprung och hur det kan komma sig att somliga litterära gestalter fascinerar oss så till den grad att vi börjar tro att de funnits på riktigt.

I   det fjärde  bidraget, Elektronvandringar, uppmanas du att skriva omtentamen i känsla och rationalitet. Sara Sheikhis bidrag utmanar såväl essägenren som läsaren. Antar du utmaningen? (Observera att andra kommer kunna se ditt svar. Vi publicerar däremot inte den ifyllda e-postadress, endast det namn som du anger.) Lycka till!

Poros redaktion

Mathias Alexandersson (f. 1985)
Bor i Malmö. Har en masterexamen i sociologi. Frilansare. www.mathiasalexandersson.com

Simon Bergil Westerberg (f. 1985)
Bor i Lund. Studerar idéhistoria, jobbar som tidningsbud och är emellanåt verksam som skrivpedagog.

Johan Boberg (f. 1984)
Doktorand i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Bor i Uppsala.

Josefin Gladh (f. 1988)
Är uppväxt i Stockholm och utbildad modern dansare på The Danish School of Performing Arts i Köpenhamn. Studerar estetik och filosofi på Södertörns högskola samt driver YogaTessinparken, en yogastudio i Stockholm.

Erik Jansson Boström (f. 1985)
Doktorand i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet med inriktning mot samhällsvetenskapernas vetenskapsfilosofi. Brinner för att förstå sin samtid.

Adam Lundvall (f. 1991)
Masterexamen i latin. Skriver poesi och litteraturkritik. Bor i Malmö.

Bildkälla
Still Life with Parrots, Jan Davidsz de Heem. theartstack.com
Läs fler essäer på liknande teman här:

Poros essätidskrift