Så var bidragen till Poros No. 8 publicerade. Inom närmaste tiden kommer numret sättas samman som en pdf och vi packar ihop ännu en stor omgång med idogt arbete.

Numret har titeln Lek och vrede, vilket vi tycker fångar många av numrets essäer. Leken är inte alltid glad, även om vi lätt tänker så. Förutom de självklara associationerna såsom barndom, glädje och det spontana utan högre syfte, så kan leken också snabbt slå an en mörk ton. Mobbning, sadism, grupptryck och hets är också de en form av lekar.

Vi blir aldrig fria från leken. I värsta fall kan rollekarna kan bli klaustrofobiska och kvävande. Att behöva upprätthålla en sociala identitet är att tvingas till lek.

Vi prövar masker, vi låtsas vara det ena eller andra fast att vi egentligen ofta är så mycket mer, eller något helt annat. Detta borde väcka en djup och ofrånkomlig existentiell kris – för vi vill så gärna vara individer, men så fort vi försöker visa vilka vi är så gör vi det genom sociala koder. Och återigen tar vi på oss masker, trots att det var motsatsen vi ville.

Är all kultur bara en lek? Är sport bara en vrede? Kan vi tänka oss allt från teater, musik, dans, till riter, sport, och hobbies existerar i spänningsfältet mellan lek och vrede?

Lek är meningsskapande – och på samma sätt kan vrede skänka både mening och riktning. En lek kan vara tramsig för att plötsligt övergå i blodigt allvar. Likaså kan vrede gå från att skvätta åt alla håll till att sjuda och bli strikt preciserad. Däremot kan vare sig leken eller vreden kan vara likgiltigt. Vi på Poros skvätter åt alla håll och närmar oss därigenom något mer avgränsat och utmätt, en arg lek med våra skribenter och läsare.

Poros redaktion

Mathias Alexandersson (f. 1985) Bor i Malmö. Har en masterexamen i sociologi. Frilansare. Simon Bergil Westerberg (f. 1985) Bor i Lund. Kulturutövare som ägnar sig åt fria studie inom historia och humaniora, jobbar som tidningsbud. Erik Jansson Boström (f. 1985) Tänkare, sökare, skrivare. Biskops-Arnös författarskola 2009-10. Doktor i teoretisk filosofi. Undervisar i filosofi vid Uppsala Universitet. Verksam vid Södertörns högskola. Bor i Uppsala. Jonatan Olofsgård (f. 1983) Arkivarie och skribent med intresse för berättande och idéhistoria.
Bildkälla

Henri Rousseau, The football players (1910). Hämtad 2023-02-12 från Wikimedia.

Läs fler essäer på liknande teman här:

Poros essätidskrift