”Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade jag i en dunkel skog gått vilse…” – det känns passande att citera Dante Aligiheri i dessa dagar. Den här våren kan man undra om vi hamnat i helvetets förgård och att vi precis som Dante strax ska göra en ödesdiger nedstigning. Vi står framför dörren till den fullständiga osäkerheten och den som inträder här måste lämna allt hopp om att livet ska bli som vanligt igen. Det är en resa ner i underjorden men kanske blir det en resa genom mörker till ljus?

Dante förknippas för det mesta med Inferno – men det är ju bara en tredjedel av Den gudomliga komedin. Efter Inferno följer Purgatorio och sedan Paradisio, de två senare delarna är en uppstigning till de saligas rike. Det tar vi fasta på i det här numret och om lärdomen från 1300-talet är att komedin rymmer både fasa och fröjder i samma liv, ja då är Dante fortfarande aktuell.

Nedstigning i mörker eller inte: här på Poros redaktion lunkar det mesta på som vanligt. Likt Dante är vi vilse men likväl på väg. Vi har under föregående månader samlat oss och är nu, i krisens epicentrum, redo att släppa texter om det himmelska och helvetiska. De är resultatet av många månaders hårt slit där våra skribenter tålmodigt stått ut med våra synpunkter och arbetat vidare trots att världen är osäker. Tack till våra skribenter, det är de som utgör Poros hjärta.

Poros redaktion

Mathias Alexandersson (f. 1985)
Bor i Malmö. Har en masterexamen i sociologi.
Redaktör för Poros. Frilansare.
www.mathiasalexandersson.com

Simon Bergil Westerberg (f. 1985)
Bor i Lund. Kulturutövare som ägnar sig åt fria studie inom historia och humaniora, jobbar som tidningsbud. Redaktör för Poros.

Erik Jansson Boström (f. 1985)
Doktorand i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet med inriktning mot samhällsvetenskapernas vetenskapsfilosofi. Brinner för att förstå sin samtid. Redaktör för Poros.

Jonatan Olofsgård (f. 1983)
Arkivarie och skribent med intresse för berättande och idéhistoria. Gästredaktör.

Bildkälla
Max Ernst, Birds also Birds, Fish Snake and Scarecrow. Hämtad från wikiart.com
Läs fler essäer på liknande teman här:

Poros essätidskrift