Essätidskriften Poros söker bidrag!

Vi publicerar essäer av olika slag, allt ifrån reflektioner om samhället, uppväxtskildringar och dagböcker till analyser av samtiden, film, historia och musik.

Poros tidskrift uppstod 2015 med syftet att främja essäistiken som en konstform i egen rätt. Essäns form möjliggör, som vi ser det, ett skrivande som både är utforskande och klargörande. Vi vill ge den som skriver för oss utrymmet och möjligheten att följa en tanke till sitt slut.

Vi läser och ger respons på allt inskickat material. Läs mer här.

Essäbidrag

red@porostidskrift.se

Bildkälla

The Small Winter Garden. The Suite of Empress Alexandra Feodorovna (1850). Hämtad från forpilar.blogspot.com

Poros essätidskrift